Wortal Medyczny


Reklama

Wskazania: Leczenie pacjentów, u których występuje stwardnienie rozsiane (SM). Stosuje się go w typie SM określanym jako postać nawracająco-ustępująca (gdy występują rzuty choroby – nawroty, a następnie okresy bez występowania objawów – remisje), gdy: choroba wykazuje wysoką aktywność pomimo leczenia interferonem beta (inny rodzaj leku stosowanego w SM) lub choroba ma ciężki przebieg i szybko się rozwija. Dawkowanie: Dożylnie, według zaleceń lekarza. Leczenie preparatem Tysabri należy rozpocząć i kontynuować pod kontrolą lekarzy mających doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń neurologicznych, w ośrodkach z bezpośrednim dostępem do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Możliwe skutki uboczne: Często: bóle i/lub zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle stawów, zakażenia dróg moczowych, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, dreszcze, gorączka, zmęczenie, pokrzywka. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości. Ponadto …

Wskazania: Zmniejszenie sztywności i bólów wywołanych zwiększonym napięciem i przykurczami mięśni szkieletowych różnego pochodzenia (m.in. uszkodzenie dróg piramidowych, choroby rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane). Leczenie zarostowych chorób naczyń (miażdżyca zarostowa tętnic, angiopatia cukrzycowa, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń) i zaburzeń związanych z uszkodzeniem unerwienia naczyń (sinica kończyn, chromanie przestankowe). Leczenie wspomagające chorób reumatycznych. Dawkowanie: Domięśniowo lub dożylnie, w powolnym wstrzyknięciu. W przypadku pominięcia dawki nie stosować dawki podwójnej. Możliwe skutki uboczne: Ból i zawrotygłowy, osłabienie mięśniowe. Rzadko: zmęczenie, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, nudności, zmęczenie, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, reakcje nadwrażliwości (świąd, rumień, wysypka, duszność, obrzęk naczynioruchowy). Bardzo rzadko: utrata przytomności, osłabienie słuchu, odwodnieni…

Wskazania: Zmniejszenie sztywności i bólów wywołanych zwiększonym napięciem, przykurczami mięśni szkieletowych. Leczenie zarostowych chorób naczyń (miażdżyca zarostowa tętnic, angiopatia cukrzycowa, zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń) i zaburzeń związanych z uszkodzeniem unerwienia naczyń (sinica kończyn, chromanie przestankowe). Leczenie wspomagające chorób reumatycznych. Dawkowanie: Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. W przypadku pominięcia dawki nie stosować dawki podwójnej. Preparat może być stosowany w terapii długotrwałej. Możliwe skutki uboczne: Działania niepożądane są umiarkowanie nasilone i zwykle przemijają po zmniejszeniu dawki. Często: ból i zawrotygłowy, osłabienie mięśniowe. Rzadko: zmęczenie, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, nudności, zmęczenie, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, reakcje nadwrażliwości. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność prowadzenia…

Wskazania: Stany spastyczne występujące w przebiegu: stwardnienia rozsianego, innych uszkodzeń rdzenia kręgowego (np.guz rdzenia kręgowego, jamistość rdzenia, choroby neuronów ruchowych, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, urazy rdzenia kręgowego), udarów naczyniowych mózgu, porażenia mózgowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, urazówgłowy. Dawkowanie: Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Możliwe skutki uboczne: Senność, ból i zawrotygłowy, nudności, splątanie, bezsenność, osłabienie siły mięśniowej, zmęczenie, rzadko – euforia, pobudzenie, depresja, omamy, zaburzenia czucia, bóle mięśniowe, suchość w ustach, wyczerpanie, drżenia, zahamowanie oddechu, dezorientacja, odruchy wymiotne, wymioty, zaburzenia akomodacji, koszmary nocne, obniżenie progu drgawkowego i zwiększenie liczby napadów drgawkowych, szczególnie u pacjentów z padaczką; ze strony układu krążenia – niedociśnienie, rzadko – uczucie duszności…

Wskazania: W celu zmniejszenia napięcia mięśniowego w stwardnieniu rozsianym, po urazach i w chorobach rdzenia kręgowego. Dawkowanie: Doustnie, w czasie posiłków. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Tabletki są podzielne, co umożliwia dokładne dostosowanie dawki. Uwaga!Nie należy nagle przerywać leczenia baklofenem z uwagi na możliwość wystąpienia omamów i zaostrzenia stanów spastycznych. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez leka…

Wskazania: Leczenie ustępująco-nawracającej oraz wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.Pojedyncze ogniska demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, których ciężkość kwalifikuje do leczenia podawanymi dożylnie kortykosteroidami oraz jeśli alternatywna diagnoza została wykluczona, i jeśli objawy te determinują duże ryzyko postępu rozpoznanego klinicznie stwardnienia rozsianego Dawkowanie: Podskórnie, według zaleceń lekarza. Stosowanie preparatu Betaferon należy rozpocząć pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego. Uwaga!Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia martwicy w miejscu wstrzyknięcia, należy zmieniać miejsca wstrzyknięcia każdej dawki produktu oraz stosować zasady aseptyki podczas wstrzykiwania leku. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. P…

Wskazania: Zmniejszenie sztywności i bólów wywołanych zwiększonym napięciem i przykurczami mięśni szkieletowych różnego pochodzenia. Leczenie wspomagające w chorobach reumatycznych. Dawkowanie: Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Zaleca się przyjmowanie leku po posiłku. Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem. M…