Wortal Medyczny


Reklama

Wciąż słyszy się o sporach na temat wyłączania przez Narodowy Fundusz Zdrowia niektórych leków z listy leków refundowanych. Pacjenci skarżą się na nieludzkie podejście polityków do tego tematu. Każdego roku wzrasta obawa chorych przed utratą dostępności do leków, które trzymają ich przy życiu. W kolejce wciąż czekają analogi cukrzycowe, których refundacja jest gwarantowana dopiero po włączeniu chorego do specjalnego programu terapeutycznego. Na szczęście aktualizacja listy na rok 2011 przyniosła zapis, w którym osoby poniżej 26 roku życia mogą liczyć na refundację pompy insulinowej. Niestety, z listy usunięto za to 43 lekarstwa…

Dostęp do leków refundowanych mają osoby ubezpieczone, które otrzymały od lekarza receptę na owy specyfik. Lista leków refundowanych jest ustalana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i podzielona na cztery kategorie:

 • leki podstawowe, które ratują życie
 • leki uzupełniające – zniżka 30%; te, które wspomagają terapię podstawową
 • leki uzupełniające – zniżka 50%; te, które wspomagają terapię podstawową
 • leki i wyroby medyczne stosowane w chorobach przewlekłych – zniżka 30 lub 50%

Do refundowanych produktów leczniczych należą także:

 • niektóre leki sporządzane z surowców farmaceutycznych
 • niektóre leki sprowadzane z zagranicy

Pacjent może również ubiegać się o wpisanie danego leku na listę leków refundowanych. Musi wówczas wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia. Do pisma musi dołączyć:

 • opinię lekarza, który uzasadnia konieczność przyjmowanie przez chorego danego leku
 • imienny wniosek pacjenta o refundację leku
 • oryginał zapotrzebowania na sprowadzenie leku z zagranicy

Leki refundowane są opatrzone limitami cenowymi. Pacjent jest zmuszony dopłacić różnicę, jeżeli cena detaliczna jest wyższa od limitu ustalonego dla danego leku.

Narodowy Fundusz Zdrowia ustalił również kategorię pacjentów uprzywilejowanych, dla których przewidziano dodatkowe zniżki. Należą do nich:

 • Inwalidzi wojenni, osoby represjonowane i ich współmałżonkowie – otrzymują bezpłatnie leki oznaczone symbolami Rp i Rpz, które są dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Wyjątek stanowią leki recepturowe.
 • Inwalidzi wojskowi, niewidomi, ofiary wojny – otrzymują leki z listy uzupełniającej i podstawowej bezpłatnie do wysokości limitu.
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – otrzymują bezpłatnie do wysokości limitu leki z listy podstawowej i uzupełniającej oraz te, które przyjmuje w związku z częstym oddawaniem krwi.
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu – otrzymują bezpłatnie do wysokości limitu leki z listy podstawowej i uzupełniającej, które są stosowane przy regeneracji komórek, narządów i tkanek po przeszczepie.
 • Osoby, które pełnią powszechny obowiązek ochrony – otrzymują absolutnie bezpłatnie wszystkie leki z listy podstawowej, uzupełniającej oraz leki gotowe.
 • Pracownicy fabryk produkujących azbest – otrzymują bezpłatnie leki, które sprowadzają się do leczenia azbestozy.
 • Kobiety będące w ciąży, w trakcie porodu lub połogu, które nie mają ważnego ubezpieczenia.
 • Osoby małoletnie do ukończenia 18. roku życia – przysługują im leki refundowane tak samo, jak osobom ubezpieczonym.
 • Inne osoby nieubezpieczone, którym przysługuje takie prawo.

Oczywiście, refundowane produkty lecznicze muszą być wystawiane na niżej wymienionych receptach:

 • białych standardowych
 • różowych standardowych
 • kuponach, które potwierdzają prawo do świadczenia
 • imiennych bloczkach recept

Na jednej recepcie może się znajdować maksymalnie do 5 leków. Termin możliwości realizacji recepty jest uzależniony od rodzaju leku, który został przepisany. Takim sposobem może być to:

 • 30 dni – przy zwykłych receptach
 • 7 dni – przy antybiotykach
 • 120 dni – przy receptach leków sprowadzanych z zagranicy
 • 90 dni – przy receptach na preparaty immunologiczne

Z sejmu słychać głosy, że lista leków refundowanych jest wciąż aktualizowana. Pozostaje jedynie czekać na rezultaty tych ustaleń.

Możliwość komentowania jest wyłączona.